Skip to main content

Anky van Grunsven bestuurslid van Indoor Brabant

Anky van Grunsven bestuurslid van Indoor Brabant
Tijdens de afsluitende persconferentie Indoor Brabant 2013 kwam voorzitter Gerrit Jan Swinkels met een verrassende mededeling. “Als voorzitter van Indoor Brabant heb ik nog een mededeling. Een mededeling die mij en mijn mede bestuursleden met trots vervuld. Ik kan u mededelen dat Anky van Grunsven de eerst komende bestuursvergadering van de stichting Internationaal Indoor Concours Hippique Indoor Brabant als bestuurslid gaat mee maken. Anky heeft onlangs aan gegeven dat zij naast het nastreven van haar sportieve ambities nu ook tijd krijgt voor leuke dingen en dat zij haar bestuursfunctie van ons evenement als zodanig beschouwd.

In de afgelopen jaren heeft Anky van Grunsven dankzij haar prestaties in de ring een enorme bijdrage geleverd aan de populariteit van de hippische sport in het algemeen en Indoor Brabant dat zij als haar thuis concours beschouwd in het bijzonder. Wij als bestuur zijn er van overtuigd dat Anky van Grunsven als bestuurslid van Indoor Brabant een bijdrage gaat leveren aan de verdere ontwikkeling van dit evenement”, aldus Swinkels die verder sprak van een uitermate geslaagd top sport evenement dat opnieuw tussen de 64.000 65.000 mensen naar de Bossche Brabanthallen wist te trekken. “We hadden meerdere malen een uitverkocht huis en konden vele Nederlandse overwinningen zoals die van Adelinde Cornelissen, Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten temidden van een internationaal top deelnemersveld in beide disciplines begroeten. Indoor Brabant heeft ook dit jaar weer getoond de perfecte wedstrijd te zijn waar topsport, emotie en gezelligheid de ingrediënten zijn om een innige band te onderhouden met vele duizenden trouwe bezoekers “, aldus Swinkels.

Foto: Remco Veurink